CIJENE

PRIJAVE IZLAGAČA DRŽAVLJANA REPUBLIKE HRVATSKE BEZ PRILOŽENE POTVRDE O UPLATI NEĆE BITI PRIHVAĆENE.

UPLAĆENA KOTIZACIJA MORA BITI VEZANA UZ ROK PRIJAVE.

UPISNINA ZA SAMO JEDNU OD IZLOŽBI PASA:


P R V I   R O K   P R I J A V E
DO 05.04.2022.

PRVI PAS
200,00 kn


OSTALI PSI
150,00 kn


ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI
100,00 kn


HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE
50,00 kn


 

D R U G I    R O K   P R I J A V E
DO 15.04.2022.

PRVI PAS
250,00 kn


OSTALI PSI
200,00 kn


ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI
150,00 kn


HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE
50,00 kn


 

Z A D N J I     R O K   P R I J A V E
DO 25.04.2022.

PRVI PAS
300,00 kn


OSTALI PSI
250,00 kn


ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI
170,00 kn


HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE
50,00 kn


 

NAČIN UPLATE UPISNINE ZA IZLOŽBE PASA POGLEDAJTE OVDJE

 

⇒ prijave isključivo putem ONLINE aplikacije!