CACIB VARAŽDIN

MJESTO IZLOŽBE 

SHOW PLACE 

KINOLOŠKI POLIGON
KINOLOŠKOG DRUŠTVA VARAŽDIN

Trg Pavla Štoosa,
42000 Varaždin

 

 

ROKOVI PRIJAVA

ENTRY DEADLINES

PRVI rok prijave do
FIRST entry deadline till

20.03.2023

DRUGI rok prijave do
SECOND entry deadline till

03.04.2023

ZADNJI rok prijave do
entry deadline till

24.04.2023

SUDAČKE LISTE

JUDGES LISTS

Pojedinačne sudačke liste možete pogledate na doljnjim linkovima.
You can view the individual judges’ lists at the links below.

CJENIK IZLOŽBI CACIB VARAŽDIN
PRICE LISTE FOR CACIB VARAŽDIN

BROJ RAČUNA ZA UPLATE UPISNINE I PROMJENE RAZREDA
BANK ACCOUNT FOR ENTRY FEE AND CHANGING CLASSES

IBAN
Zagrebačka banka

HR5723600001101353640

 

SWIFT
ZABA HR2X
ID
HR79284126468
KTO.NO
2400026293-3206548

HRVATSKI DRŽAVLJANI

– moraju imati podmirenu članarinu Hrvatskog kinološkog saveza 2023. godinu

– prijavljeni psi moraju biti upisani u hrvatsku rodovnu knjigu (za pse starije od 9 mjeseci)
  strane FCI rodovnice moraju biti nostrificirane pri Hrvatskom kinološkom savezu

– prijava za izložbu biti će prihvaćena nakon izvršene upisnine koja je vezana za rok prijave

– prijavu za izložbu možete izvršiti najkasnije do zadnjeg roka prijave (24.04.2023.)

VAŽNA UPUTA KOD PRIJAVLJIVANJA PASA
KROZ ONLINE PROGRAM


IMPORTANT INSTRUCTION REGARDING
ENTERING DOGS THROUGH THE ONLINE PROGRAM


app.hks.hr

Prilikom prijavljivanja više pasa na istu izložbu, prvi prijavljeni pas mora biti “odrasli”,
odnosno u starosti od 9 mjeseci do 8 godina,

(razred mladih, međurazred, otvorenih, prvaka, radnih),
nakon toga se prijavljuju psi u razredu štenadi, najmlađih i veterana.
Ova uputa važna je kako bi se ispravno formirala cijena upisnine za izložbu pasa.

When registering several dogs to the same show, the first registered dog must be “adult”,
i.e. between the ages of 9 months and 8 years

(junior class, intermediate class, open, champion, working class).
After this, dogs can be registered in the baby, puppy, and veteran class.
This instruction is important in order to form correctly the price of the registration fee for the dog show.

PROMJENA RAZREDA VEĆ PRIJAVLJENOG PSA

CHANGING THE CLASS
OF AN ALREADY REGISTERED DOG

Da, možeš!

…najkasnije do 24.04. uz doplatu od 10 € / psu / danu

POSTUPAK PROMJENE VEĆ PRIJAVLJENOG PSA NA IZLOŽBE PASA U DUBROVNIKU I ZADRU ISKLJUČIVO ZA ČLANOVE HKS-a:
– isljučivo putem e-maila dostaviti podatke za promjenu 
(datum izložbe / pasmina / ime psa / željena promjena)
– ukoliko želite psa prebaciti u razred prvaka ili radnih,
molimo da dostaviti odgovarajući certifikat za prijavu u tim razredima
– uz mail priložiti potvrdu o uplati naknade za promjene razreda u iznosu od 10 € po psu po izložbi
– mail dostaviti najkasnije do 24.04. na dogshow@hks.hr 

***promjena krivo upisanog datuma oštenjenja i upload certifikata u bazu se ne naplaćuje (samo upload certifikata, ne promjena razreda)

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

IBAN
HR5723600001101353640

Yes, you can!
..no later than 24.04. with an surcharge of 10 € / dog / day

PROCEDURE FOR CHANGING CLASS OF AN ALREADY REGISTERED DOG
TO VARAŽDINDOG SHOWS

– submit data for change class exclusively via e-mail (date of show / breed / dog name / type of change)
– if you want to switch your dog in the champion or working class, please submit the certificate required for registration in that classes
– attach to the email a confirmation of payment of the fee for class changes in the amount of 10.00 € / dog / day
– deliver the mail no later than 24.04. at  dogshow@hks.hr

***change of wrongly entered date of birth and upload of certificate is not charged (just upload, not class changing)

CROATIAN KENNEL CLUB

IBAN
HR5723600001101353640

SWIFT 
ZABA HR2X

ODJAVA PSA SA IZLOŽBE

CANCELATION ENTRY

Do zadnjeg roka prijava (24.04.2023.) moguće je raditi promjene i odjave s izložbi, te je moguć povrat uplaćene upisnine.

Nakon završnog roka prijavi (24.04.2023.) nije moguće raditi bilo kakve promjene po prijavama (prijave, odjave, promjene), te nije moguć povrat novaca ili prijenos novaca na neku drugu izložbu.

Until the last deadline (24.04.2023.) for entries it is possible to make changes and cancellations from the shows and refunds are possible.

After the last deadline (24.04.2023.), it is not possible to make any changes to the entries (registrations, cancellations, changes) and it is not possible to refund money or transfer money to another exhibition.

IZLOŽBENA PRAVILA

SHOW REGULATION

Izlagati se mogu psi koji posjeduju rodovnicu priznatu od FCI.

Isključeni su kastrirani, sterilizirani i bolesni psi, kao i ženke u tjeranju.
Psi moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće shodno zakonu, a bez knjižice o cijepljenju i ostalih traženih veterinarskih potvrda neće biti pušteni na izložbeni prostor.

Zabranjeno je izlaganje pasa s kupiranim ušima i repovima, osim lovačkih pasa.

Izlagači su odgovorni za dobrobit pasa na međunarodnim izložbama pasa.

Zabranjeno je na bilo koji način dovesti psa u situaciju koja može biti opasna za njegovo zdravlje i dobrobit, npr. ostaviti ga u autu za vrijeme iznimno toplih ili hladnih vremenskih uvjeta i/ili odnositi se prema psu na nehuman način. 

Nepoštivanje ovih odredbi rezultirati će isključenjem sa svih tekućih i budućih izložbi pasa.

Psi koji su proglašeni za “Prvaka Hrvatske” i “Izložbenog prvaka Hrvatske” moraju se natjecati obavezno u razredu  prvaka.

Only dogs with valid FCI pedigrees can be entered to the show.
Dogs which have been neutered, sick dogs as well as females in heat are excluded from the show.

Dogs should be vaccinated against rabies and should have  an international health certificate (PET PASSPORT)
otherwise they will not be allowed to approach the show premises.

Dogs which are declared Croatian champions and Croatian Show Champion must be shown in champion class on all shows in Croatia.

Dogs with cropped ears and/or docked tails can not partecipate on shows, with the exclusion of hunting dogs.  

HKS-LOGO-MAIL.jpg

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
CROATIAN KENNEL CLUB

Naše adrese
Our address

sjedište: Ilica 61, Zagreb, HR
internet: varazdin.hks.hr
online prijave: app.hks.hr

Bankovni podaci
Bank account

IBAN: HR5723600001101353640
SWIFT: ZABA HR2X
ID:HR79284126468
 

Kontakti
Contact

e-mail:  dogshow@hks.hr
telefon: +385 (0)1 48 46 124  
                 +385 (0)1 48 46 126