ROKOVI PRIJAVA

 


PRVI ROK PRIJAVE:

16.04.2018.

DRUGI ROK PRIJAVE:

27.04.2018.


ZADNJI ROK PRIJAVE:

07.05.2018.

prijave u zadnjem roku isključivo putem ONLINE aplikacije!