ROKOVI PRIJAVA


PRVI ROK PRIJAVE:

06.04.2020.

DRUGI ROK PRIJAVE:

17.04.2020.


ZADNJI ROK PRIJAVE:

02.05.2020.

prijave u zadnjem roku isključivo putem ONLINE aplikacije!