ROKOVI PRIJAVA


PRVI ROK PRIJAVE:

02.04.2019.

DRUGI ROK PRIJAVE:

15.04.2019.


ZADNJI ROK PRIJAVE:

29.04.2019.

prijave u zadnjem roku isključivo putem ONLINE aplikacije!