ROK PRIJAVE

20.06.2020.

zadnji je rok za prijavu

dvije nacionalne izložbe

pasa u Varaždinuprijave isključivo putem ONLINE aplikacije!