KONTAKT

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

Ilica 61
HR – 10000 Zagreb


e-mail:
dogshow@hks.hr

telefon:
00385 (0)1 48 46 124
00385 (0)1 48 46 126

fax:
00385 (0)1 48 15 356


online aplikacija za prijavu izložbe:
http://app.hks.hr/