CIJENE

CACIB Varaždin [12.09.2020.]    &     CACIB Varaždin [13.09.2020.]

UPISNINA ZA SAMO JEDNU OD IZLOŽBI PASA:


P R V I   R O K   P R I J A V E
DO 20.08.2020.

PRVI PAS
200,00 kn

OSTALI PSI
150,00 kn

ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI
100,00 kn

HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE
50,00 kn

JUNIOR HANDLING, PAROVI, UZGOJNE SKUPINE
80,00 kn


Z A D N J I   R O K   P R I J A V E
DO 01.09.2020.

PRVI PAS
250,00 kn

OSTALI PSI
200,00 kn

ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI
150,00 kn

HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE
50,00 kn

JUNIOR HANDLING, PAROVI, UZGOJNE SKUPINE
80,00 kn

 

NAČIN UPLATE UPISNINE ZA IZLOŽBE PASA POGLEDAJTE OVDJE

⇒ prijave isključivo putem ONLINE aplikacije!