CIJENE

PRIJAVE IZLAGAČA DRŽAVLJANA REPUBLIKE HRVATSKE 
BEZ PRILOŽENE POTVRDE O UPLATI NEĆE BITI PRIHVAĆENE.

UPLAĆENA KOTIZACIJA MORA BITI VEZANA UZ ROK PRIJAVE.

CACIB Varaždin [10.07.2021.]    &     CACIB Varaždin [11.07.2021.]

UPISNINA ZA SAMO JEDNU OD IZLOŽBI PASA:


P R V I   R O K   P R I J A V E
DO 14.06.2021.

PRVI PAS
200,00 kn

OSTALI PSI
150,00 kn

ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI
100,00 kn

HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE
50,00 kn

 

D R U G I    R O K   P R I J A V E
DO 21.06.2021.

PRVI PAS
250,00 kn

OSTALI PSI
200,00 kn

ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI
150,00 kn

HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE
50,00 kn

 

Z A D N J I     R O K   P R I J A V E
DO 28.06.2021.

PRVI PAS
300,00 kn

OSTALI PSI
250,00 kn

ŠTENCI, NAJMLAĐI, VETERANI
170,00 kn

HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE
50,00 kn

NAČIN UPLATE UPISNINE ZA IZLOŽBE PASA POGLEDAJTE OVDJE

⇒ prijave isključivo putem ONLINE aplikacije!